Get in Touch

Map Location

0761 06 5000

0761 06 6200

Scéim Tacaíochta Gnó - Business Support Scheme 2019

Image result for Scéim Tacaíochta Gnó 2019

Scéim Tacaíochta Gnó

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn inangnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tácritéir agus sonraí uile na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Mar bhlaiseadh ar ghnólachtaí eile a úsáideann Gaeilge mar uirlis mhargaíochta, féach ar shamplaí atá arTwitter agus ar YouTube

Tá an buiséad don scéim seo teoranta. Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Féach an fhoirm iarratais leis seo:

 

Business Support Scheme 2019

This scheme supports SMEs to promote the Irish language in their businesses through signage, packaging, websites and printed marketing material.

All scheme criteria and details are available in the downloadable form below.To sample other businesses who use Irish as a marketing tool, see examples on Twitter and YouTubeThe budget for this scheme is limited.

Applications will be accepted and assessed until the fund is exhausted.

Please see attached application form:

Business Support Scheme 2019.pdf (size 1.4 MB)