Casual Trading Bye Laws

FODHLÍTHE CORRTHRÁDÁLA 2023 DO CHEANTAIR BHARDASACHA CHEATHARLACH, MUINEBHEAG AGUS AN TULACH

 

Tá na Fodhlíthe Corrthrádála do gach Ceantar Bardasach ceadaithe ag Ceantair Bhardasacha Cheatharlach, Muinebheag agus an Tulach faoi Alt 6 den Acht Corr-Thrádála, 1995, arna leasú.

 

Tá cóipeanna de na Fodhlíthe ar fáil saor in aisce ón Oifig Fiontair Áitiúil, Teach Fiontraíochta, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach. Is féidir glaoch ar 059 9129 783 nó ríomhphost a sheoladh chuig enterprise@carlowcoco.ie chun cóip a iarraidh freisin. Tá sliocht de mhiontuairiscí gach cruinniú Ceantair Bhardasaigh a léiríonn faomhadh ar fáil ach iad a iarraidh.

 

TIOCFAIDH FODHLÍTHE CORRTHRÁDÁLA 2023 DO CHEANTAIR BHARDASACHA CHEATHARLACH, MUINEBHEAG AGUS AN TULACH i bhfeidhm ar an 1ú lá d'Iúil 2023.

 

CASUAL TRADING BYE-LAWS 2023 FOR THE MUNICIPAL DISTRICTS OF CARLOW, MUINEBHEAG & TULLOW

The Municipal Districts of Carlow, Muinebheag, and Tullow have approved the Casual Trading Bye-Laws for each Municipal District under Section 6 of the Casual Trading Act 1995, as amended.

Copies of the Bye-Laws are available free of charge from the Local Enterprise Office, Enterprise House, O’Brien Road, Carlow. You may phone 059 9129 783 or email enterprise@carlowcoco.ie to request a copy also. An extract of the minutes of each Municipal District meeting highlighting approval are available upon request.

CASUAL TRADING BYE-LAWS 2023 FOR THE MUNICIPAL DISTRICTS OF CARLOW, MUINEBHEAG & TULLOW will come into effect on the 1st day of July 2023.

Applications can be made online on Casual Trading License for Carlow, Tullow & MuineBheag - Application Form | Carlow County Council's Online Consultation Portal

Casual Trading Bye-Laws 2023 Municipal District of Muinebheag

Casual Trading Bye-Laws 2023 Municipal District of Carlow

Casual Trading Bye-Laws 2023 Municipal District of Tullow